Брендування

Принципово нова програма брендування спеціально для наших партнерів.

Вступаючи в програму, Ви не тільки додатково заробляєте до 9 000 грн. щомісяця, а й отримуєте пріоритет в отриманні замовлень!

 

 

 1.jpg

 

Виплати за брендування:

 

Біла церква, Дніпродзержинськ, Житомир, Запоріжжя, Кременчук, Кропивницький, Чернігів

 

80 – 150 замовлень/ міс. 2000 грн.
151 – 221 замовлень/ міс. 3000 грн.
222 – 291 замовлень/ міс. 4000 грн.
292 - 361 замовлень/ міс. 5000 грн.
362 - 431 замовлень/ міс. 6000 грн. + пріоритет в замовленнях
432 + замовлень/ міс. 7000 грн. + пріоритет в замовленнях
 
 
Кривий Ріг, Харків, Дніпро
 
 
80 – 150 замовлень/ міс. 2500 грн.
151 – 221 замовлень/ міс. 3700 грн.
222 – 291 замовлень/ міс. 5000 грн.
292 - 361 замовлень/ міс. 6200 грн.
362 - 431 замовлень/ міс. 7500 грн. + пріоритет в замовленнях
432 + замовлень/ міс. 9000 грн. + пріоритет в замовленнях

 

Що таке пріоритет в замовленнях?

Виконуючи певний поріг замовлень, ви отримуєте пріоритет у виконанні замовлень на наступний місяць, а саме - Ви будете бачити всі нові замовлення, на 20 секунд раніше, перш ніж вони потраплять в загальний ефір!

 

Важливо! Доступ до пріоритету надається тільки водіям, які виконали всі умови для перебування в програмі брендування і виконали мінімальний поріг замовлень для свого міста.

 

Як і куди проводяться виплати?

Один раз в місяць виплати зараховуються Вам на банківську картку або позивний (на ваш вибір). Дні надходження коштів - п'ятниця, понеділок.

 

Це може пошкодити мій автомобіль?

Ні! Використовується тільки професійний матеріал, який жодним чином не впливає на лакофарбовий покрив автомобіля.

 .png

 

Умови для вступу в програму:

1. Автомобіль класу Комфорт / Стандарт.

2. Вік авто не старше 15-ти років (автомобілі починаючи з 2006 р.в.).

3. Позивні, які за останній тиждень виконали 5 і більше замовлень.

4. Робота без скарг і порушень в перебігу останніх 3-х місяців

Можливі виключення:

  • Машина не приїхала (не більше 3-х разів);
  • Брудний автомобіль (не більше 3-х разів);
  • Відмова клієнта на прохання водія (не більше 1-го разу);

5. На автомобілі відсутні елементи брендування інших служб.

6. Наявність процентного позивного (якщо немає, потрібно відкрити).

 

Умови для перебування в програмі:

1. ТО в кінці кожного звітного періоду, перед виплатами.

2. ТО за запитом співробітника Компанії.

3. Робота без скарг і порушень за звітний період.

4. Відсутність відхилень від стандартів роботи.

            Переглянути всі стандарти, актуалізувати на сайті.

5. Відмови від замовлень не повинні перевищувати 25%

            В цей відсоток так само входять замовлення, які не були підтверджені при автозахваті.

6. Рейтинг водія - не нижче 4.5

 

ВАЖЛИВО! Бонусні кошти не нараховуються в звітний період при недотриманні одного з умов брендування.

 

Як відбувається брендування?

Обклеювання автомобіля виконує фахівець одноразово за рахунок Компанії. Усі наступні нанесення брендіровкі (наприклад, при пошкодженні) відбуваються за рахунок водія.

 

Як забрендувати свій автомобіль?

Залишайте заявку в Viber на номер +38 097 52 43 668

 

 

Брендирование

Принципиально новая программа брендировиния специально для наших партнеров.

Вступая в программу, Вы не только дополнительно зарабатываете до 9 000 грн. ежемесячно, но и получаете приоритет в получении заказов!

 

 1.jpg

Выплаты за брендирование:

 

Белая церковь, Днепродзержинск, Житомир, Запорожье, Кременчуг, Кропивницкий, Чернигов  

80 – 150 заказов/ мес.

2000 грн.

151 – 221 заказов/ мес.

3000 грн.

222 – 291 заказов/ мес.

4000 грн.

292 - 361 заказов/ мес.

5000 грн.

362 - 431 заказов/ мес.

6000 грн. + приоритет в заказах

432 + заказов/ мес.

7000 грн.+ приоритет в заказах

 
 

Кривой Рог, Харьков, Днепр

 

80 – 160 заказов/ мес.

2500 грн.

161 – 241 заказов/ мес.

3700 грн.

242 – 322 заказов/ мес.

5000 грн.

323 - 402 заказов/ мес.

6200 грн.

403 - 483 заказов/ мес.

7500 грн.+ приоритет в заказах

484 + заказов/ мес.

9000 грн.+ приоритет в заказах

 

Что такое приоритет в заказах?

Выполняя определенный порог заказов, вы получаете приоритет в выполнении заказов на следующий месяц, а именно – Вы будете видеть все новые заказы, на 20 секунд раньше, прежде чем они попадут в общий эфир!

 

Важно! Доступ к приоритету предоставляется только водителям, которые выполнили все условия для пребывания в программе брендирования и выполнили минимальный порог заказов для своего города.

 

Как и куда производятся выплаты?

Один раз в месяц выплаты зачисляются Вам на банковскою карту или позывной (на ваш выбор).  Дни поступления средств - Пятница, Понедельник.

 

Это может повредить мой автомобиль?

Нет! Используется только профессиональный материал, который никоим образом не влияет на лако-красочное покрытие автомобиля.

  .png

 

Условия для вступления в программу:

1. Автомобиль класса Комфорт/Стандарт.

2. Возраст авто не старше 15-ти лет (автомобили начиная с 2006 г.в.).

3. Позывные, которые за последнюю неделю выполнили 5 и более заказов.

4. Работа без жалоб и нарушений в течении последних 3-х месяцев

 Возможны исключения:

  • Машина не приехала (не более 3-х раз);
  • Грязный автомобиль (не более 3-х раз);
  • Отказ клиента по просьбе водителя (не более 1-го раза);

5. На автомобиле отсутствуют элементы брендирования других служб.

6. Наличие процентного позывного (если нет, нужно открыть). 

 

Условия для перебывания в программе:

1. ТО в конце каждого отчетного периода, перед выплатами.

2. ТО по запросу сотрудника Компании.

3. Работа без жалоб и нарушений за отчетный период.

4. Отсутствие отклонений от стандартов работы.

5. Отказы от заказов не должны превышать 25%

            В этот процент так же входят заказы, которые небыли подтверждены при автозахвате.

6. Рейтинг водителя - не ниже 4.5

 

ВАЖНО! Бонусные средства не начисляются в отчетный период при несоблюдении одного из условий брендирования.

 

Как происходит брендирование?

Оклейку автомобиля выполняет специалист единоразово за счет Компании. Все последующие нанесения брендировки (к примеру, при повреждении) происходят за счёт водителя.

 

Как подать заявку?

Оставляйте заявку в Viber на номер +38 097 52 43 668

Брендирование

Выплаты за брендирование:

Белая церковь, Днепродзержинск, Житомир, Запорожье, Кременчуг, Кропивницкий, Чернигов

80 – 150 заказов/ мес.

2000 грн.

151 – 221 заказов/ мес.

3000 грн.

222 – 291 заказов/ мес.

4000 грн.

292 - 361 заказов/ мес.

5000 грн.

362 - 431 заказов/ мес.

6000 грн.

432 + заказов/ мес.

7000 грн.

Кривой Рог, Харьков, Днепр

80 – 160 заказов/ мес.

2500 грн.

161 – 241 заказов/ мес.

3700 грн.

242 – 322 заказов/ мес.

5000 грн.

323 - 402 заказов/ мес.

6200 грн.

403 - 483 заказов/ мес.

7500 грн.

484 + заказов/ мес.

9000 грн.

Как и куда производятся выплаты?

Один раз в месяц выплаты зачисляются Вам на банковскою карту или позывной (на ваш выбор).  Дни поступления средств - Пятница, Понедельник.

 

Это может повредить мой автомобиль?

Нет! Используется только профессиональный материал, который никоем образом не влияет на лако-красочное покрытие автомобиля.

 

Условия для вступления в программу :

1.       Автомобиль класса Комфорт/Стандарт.

2.       Возраст авто не старше 15-ти лет (автомобили начиная с 2006 г.в.).

3.       Позывные, которые за последнюю неделю выполнили 5 и более заказов.

4.       Работа без жалоб и нарушений в течении последних 3-х месяцев

 Возможны исключения:

·         Машина не приехала (не более 3-х раз);

·         Грязный автомобиль (не более 3-х раз);

·         Отказ клиента по просьбе водителя (не более 1-го раза);

5.       На автомобиле отсутствуют элементы брендирования других служб.

6.       Наличие процентного позывного (если нет, нужно открыть).

 Условия для пребывания в программе:

1.       ТО в конце каждого отчетного периода, перед выплатами.

2.       ТО по запросу сотрудника Компании.

3.       Работа без жалоб и нарушений за отчетный период.

4.       Отсутствие отклонений от стандартов работы.
      Пересмотреть все стандарты, актуализировать на сайте.

5.       Отказы от заказов не должны превышать 25%
      В этот процент так же входят заказы, которые небыли подтверждены при автозахвате.

6.       Рейтинг водителя - не ниже 4.5

ВАЖНО! Бонусные средства не начисляются в отчетный период при несоблюдении одного из условий брендирования.

Как происходит брендирование?

Оклейку автомобиля выполняет специалист единоразово за счет Компании. Все последующие нанесения брендировки (к примеру, при повреждении) происходят за счёт водителя.

Как подать заявку?

Есть два варианта :

Напишите слово БРЕНДИРОВАНИЕ в обратной связи через Таксоид и мы свяжемся с Вами сами

Оставьте заявку на брендирование оператору технической поддержки водителей.

 

Вам зателефонують

 

067-518-86-00

050-457-32-33

093-155-69-26

Tg logo050-346-93-59

 

За додатковою допомогою звертайтеся по телефону